Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθεί την κατωτέρω Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό την διασφάλιση, προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων σας αναφορικά με προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μέσω του ιστότοπού μας, www.inaayaofficial.gr.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Εταιρεία μας φροντίζει να συλλέγει μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες σας, εφόσον είναι κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εξειδικεύονται κατωτέρω.

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας μπορούν να καταγράφουν αυτόματα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης σας.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε σελίδα και άλλες λεπτομέρειες.

Δεδομένα συσκευής

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών, τις ρυθμίσεις συσκευών και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας.

Συνιστούμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, της συσκευής σας ή του λογισμικού σας για να μάθετε ποιες πληροφορίες τίθενται στη διάθεσή μας.

Προσωπικές πληροφορίες

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικές πληροφορίες εννοούμε πληροφορίες όπως:

 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • προφίλ κοινωνικής δικτύωσης
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • διεύθυνση επικοινωνίας

2. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την εκτέλεση οποιασδήποτε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση παροχής στην Εταιρεία μας τυχόν συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς, ωστόσο, τυχόν ανάκληση να επηρεάζει οποιαδήποτε ήδη τελεσθείσα επεξεργασία.

Η Εταιρεία μας διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο προς επίτευξη των ως άνω σκοπών επεξεργασίας. Συγκεκριμένα οι προσωπικές πληροφορίες σας που μας παρέχετε μέσω της εγγραφή σας στο newsletter θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε).

Πληροφορίες, ως ανωτέρω, που παρέχονται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που απαιτεί ο σκοπός επεξεργασίας, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο περαιτέρω χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που συντρέχει ανάγκη συμμόρφωσής μας προς οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου διατήρησης προσωπικών που συλλέγει σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία μας, η τελευταία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένω να προστατεύσει τυχόν συλλεχθέντα προσωπικά σας δεδομένα με κατάλληλα, εμπορικώς διαθέσιμα μέσα προς αποφυγή απώλειας και κλοπής τους, καθώς και να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίησή τους.

Εν τούτοις, η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν εγγυάται απόλυτη ασφάλεια και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.

3. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να διατηρεί, να χρησιμοποιεί και να επικοινωνεί περαιτέρω πληροφορίες στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας
 • για να σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, τις συνδεδεμένες εφαρμογές και των συνδεδεμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • για να επικοινωνεί μαζί σας
 • για σκοπούς εσωτερικής αρχειοθέτησης και διοικητικούς σκοπούς
 • για την έρευνα και ανάλυση, καθώς και την εμπορική μελέτη και ανάπτυξη της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της βελτίωσης του ιστότοπού μας, των συνδεδεμένων εφαρμογών και των συνδεδεμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, και την απόδοση τυχόν επάθλων ή άλλων ωφελημάτων
 • για τη διαφήμιση και εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή υπηρεσίες τρίτων
 • για να συμμορφωθεί με τυχόν νομικές της υποχρεώσεις σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε τυχόν ανακύψει
 • Για την σύναψη σύμβαση πώλησης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
 • Για την αναγκαία πληρωμή των προϊόντων που έχετε επιλέξει από το ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Για την υποβολή προτάσεων ειδών που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν με βάσει τις μέχρι τώρα επιλογές σας
 • για να λάβει και να εξετάσει οποιαδήποτε αίτησή σας για απασχόληση

4. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

5. Περιορισμοί

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία μας.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις Πολιτικές Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων τρίτων ιστοτόπων με τους οποίους ενδέχεται να συνδέεται ο παρών ιστότοπος της Εταιρείας μας.

6. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας.

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζουμε θα δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο. Συνεπώς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

Εάν, ωστόσο, η Εταιρεία μας προβεί σε σημαντικές αλλαγές της παρούσας Πολιτική της Απορρήτου, αλλάζοντας για παράδειγμα μια νόμιμη βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένω να επαναλάβετε τη συγκατάθεσή σας για την τροποποιημένη πολιτική απορρήτου.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν ότι τα παραπάνω δικαιώματά σας περιορίζονται από τον νόμο και πρέπει να εκπληρώνονται από εμάς ενδεχομένως μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος